Uslovi korištenja h1>

Ovi Uslovi korištenja ('the Terms'08) određuju pravila korištenja web stranice www.myprotein.com (' web stranica') i njihovu vezu sa The Hut.com Limited (posluje kao Myprotein) kompanijom registriranom Engleskoj i Walesu pod poslovnim brojem 05016010 te registriranim sjedištem u Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath, Northwich, Cheshire, UK, CW9 7RA ('mi', 'naš' ili 's nama'). Molimo pročitajte pažljivo ove Uslove korištenja jer utječu na Vaša zakonska prava i obveze. Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima korištenja, molimo da ne pristupate i ne koristite web stranicu. Navedeni Uslovi bi Vam trebali biti razumljivi, jer naručivanjem naših proizvoda ili usluga pristajete na vezanost uz navedene Uslove. Preporučamo da ispišete kopiju ovih Uslova radi daljnje uporabe

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano uz ove Uslove korištenja, molimo da nas kontaktirate.

1. 1. Sporazum

Korištenjem web stranice dajete svoj prstanak biti vezani ovim Uslovima i ovlašćujete nas za prijenos podataka (uključujući ažurirane podatke) za dobivanje informacija od trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, debitne ili kreditne brojeve kartica ili kreditna izvješća za provjeru Vašeg identiteta, kako bi potvrdili Vašu kreditnu karticu, dobili početno ovlaštenje kreditne kartice i odobrili pojedine transakcije kupnje.

2. Izmjene

Zadržavamo pravo na:

 • povremenu izmjenu ovih Uslova koje će biti saopćene putem prikladne objave na web stranici. Vaša je odgovornost provjera ovih izmjena. Ukoliko ne želite prihvatiti izmjene, trebali bi prestati sa korištenjem web stranice. Ukoliko nastavite sa korištenjem stranice nakon isteka datuma obavijesti i početku primjene ovih izmjena i dopuna, Vaše daljnje korištenje smatra se pristanakom na izmjene i vezanost uz ove Uslove korištenja.;
 • izmjena ili povlačenje, privremeno ili trajno, ove web stranice i svih materijala objavljenih na stranici, bez ili sa djelomičnom obavijesti potvrđujete da nećemo snositi odgovornost prema Vama za bilo kakve izmjene ili povlačenja sadržaja; i
 • izmjenu korisničkih identifikacijskih kodova ili lozinki koje smo Vam pružili, bez obzira da li su odabrane sa Vaše ili naše strane, u bilo koje vrijeme, ukoliko smatramo da ste pogrešno shvatili korištenje i upotrebu ovih Uslova korištenja.

3. Registracija

Korištenjem ove stranice, garantujete da ste:

 • zakonski spremni ulaziti u obligatorne ugovore;
 • imate najmanje 18 godina;
 • da su lične informacije koje ste nam dali prilikom registracije tačne i istinite, potpune i ažurne i kao da se ne predstavljate se kao druga ličnost ili entitet.

Obvezni ste informirati nas odmah u slučaju promjene Vaših ličnih informacija, putem e-maila, ili telefonski, pozivom našoj službi za korisnike ili prodajnim zastupnicima:

Tel: 0161 813 1487

4. Politika privatnosti

Sve Vaše lične podatke tretiramo kao povjerljive i koristimo ih u skladu s našom Privacy Policy. Ukoliko bude potrebno, procesuirati ćemo podatke u skladu sa našom Privacy Policy. Upotrebom naše stranice, pristajete na navedeno, te potvrđujete da su Vaši podatci tačni.

Prilikom kupovine na ovoj web stranici, pitati ćemo Vas za unos ličnih podataka, kako bismo vas mogli identifikovati, i to podatke kao što su ime, e-mail adresa, adresu za slanje računa, adresu dostave, kreditne kartice ili druge podatke o plaćanju. Potvrđujemo da će se takvi podaci pohranjivati kod nas, u skladu sa odredbama o privatnosti i zaštiti podataka.

5. Zaštita Vaše Sigurnosti

Kako bi osigurali da se Vaša kreditna ili debitna kartica ne koristi bez Vašeg pristanka ili znanja, obaviti ćemo kontrolu Vašeg imena, adrese i ostalih ličnih podataka koje ste nam dali tijekom narudžbe i kupovine proizvoda prema odgovarajućim bazama podataka treće strane.

Rizik od internetskih zlouporaba shvaćamo vrlo ozbiljno. Porastom neovlaštenih transakcija putem kreditnih kartica ulažemo svaki napor kako bi osigurali tačnost i ispravnost svake narudžba temeljitom provjerom putem podataka koji su nam već dostavljeni. Postoji mogućnost da Vas kontaktiramo radi dodatnih sigurnosnih provjera te Vas molimo za suradnju kojom ćete omogućiti da iste dovršimo. Nećemo tolerirati neovlaštene transakcije u kojem slučaju će iste prijavljena nadležnim institucijama.

Pristankom na Uslove korištenja ove stranice, pristajete i na moguće provjere prema navedenome. Prilikom ove provjere, Vaše lične informacije bi mogle biti otkrivene trećoj strani, odnosno nadležnoj financijsko- kreditnoj instituciji koja bi mogla iste podatke pohraniti. Možete biti sigurni da je to postupak u svrhu potvrde Vašeg identiteta, da time kreditna provjera nije provedena, te da je Vaša kreditna sposobnost nepromijenjena. Sve informacije dostavljene od Vaše strane biti će obrađivane u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka 1998. godine

6. Saglasnost

Stranica će biti korištena u skladu i prema zakonom dopuštenim svrhama. Pristajete na korištenje u skladu sa važećim zakonima i regulativama koje isti propisuje vezano za ovu stranicu i korištenje stranice. Pristajete da nećete:

 • objavljivati ili prenositi viruse, crve, trojane ili bilo što drugo kreirano u svrhu ometanja normalnog rada procesa programa ili računara;
 • objavljivati ili prenositi putem stranice bilo kakav materijal koji je štetan, uvredljiv ili je opscenog karaktera ; i
 • pokušavati ostvariti neovlašten pristup našoj stranici, serveru na kojem je smještena naša stranica, računarima ili bazi podataka koje su spojene s našom stranicom. Ne smijete napadati našu stranicu bilo kakvim računalnim napadima.

Nepoštivanjem ovih Uslova korištenja, kršite zakon te ćemo u skladu s tim poduzeti sve mjere radi prijave takvih kršenja nadležnim pravnim institucijama uključujući i suradnju sa nadležnim tijelima radi otkrivanja Vašeg identiteta. Kršenjem pravila i prijavom nadležnim institucijama prestaje i Vaše pravo na korištenje naše stranice.

Ne snosimo odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala zabranjenim napadima na sustav, virusima ili zbog drugog tehnološki štetnog materijala koji može zaraziti Vašu računarnu opremu, kompjuterske programe, podatke ili druge materijale zbog korištenja naše web stranice ili zbog preuzimanja bilo kojeg materijala postavljenog na našoj web stranici ili web stranici koja je vezana uz istu

7. Linkovi treće strane

Kao pogodnost za naše kupce, web stranica može sadržavati linkove za druge web stranice ili materijale šta je izvan naše kontrole. Za Vašu informaciju napominjemo da ne snosimo odgovornost za takve web stranice ili materijale, niti ih provjeravamo ili odobravamo. Ne snosimo odgovornost za politiku privatnosti ili sadržaj tih web stranica, niti za bilo kakvu štetu, gubitak ili prekršaj uzrokovan ili navodno uzrokovanu vezi sa upotrebom ili oslanjanje na reklame, sadržaj, proizvode, materijale ili usluge koje su dostupne na takvim vanjskim web stranicama ili izvorima.

8. Narudžbe

Sve narudžbe su predmet prihvatanja i dostupnosti. Ukoliko naručeni proizvodi nisu dostupni, o tome ćemo Vas obavijestiti putem emaila (ili drugim sredstvima ako e mail adresa nije dostupna), te ćemo Vam ponuditi opcija bilo da sačekate da proizvod bude dostupan iz zalihe, ili opciju poništenja narudžbe.

Bilo kakve narudžbe s Vaše strane smatrati će se ponudom za kupnju naših proizvoda i usluga te zadržavamo pravo u tom slučaju da odbijemo takve ponude u svako doba. Potvrđujete da bilo kakva automatizirana potvrda koju možete dobiti od nas neće imati značaj našeg prihvata za kupovinu roba ili usluga koje se reklamiraju na web stranici. Zaključivanje ugovora s Vaše i naše strane stupa na snagu (i) terećenjem Vaše kreditne/debitne kartice ili paypal računa, (ii) otpremanjem robe ili pružanjem usluge nakon čega ćemo Vam poslati e-mail kojim se potvrđuje da je ugovor sklopljen ('otpremna potvrda'). Nećemo biti u obavezi snabdijevati bilo koje druge robe ili usluge koje su mogle biti dio Vaše narudžbe sve dok otprema takvih roba ili usluga nije potvrđena u posebnoj otpremnoj potvrdi.

Mi ćemo poduzeti sve razumne mjere sukladno našim mogućnostima, kako bi sačuvali sve detalje narudžbe te Vaše plaćanje učinili sigurnim, ali ne snosimo odgovornost u slučaju nemara za bilo koji gubitak koji je nastao zbog treće strane, neovlaštenog korištenja ili korištenja podataka od treće strane koje ste omogućili prilikom pristupa ili kupovine sa web stranice.

Proizvodi koji se prodaju na web stranici nisu namjenjeni za preprodaju ili distribuciju. Zadržavamo pravo poništaja narudžbe i/ili suspendiranja korisničkog računa ukoliko smatramo da je narudžba protivna ovim odredbama

Za proizvode koji su Vam isporučeni preuzimate rizik u momentu slanja proizvoda na adresu ispruke koju ste specifikovali prilikom narudžbe proizvoda. Ne snosimo odgovornost ukoliko nam niste pružili tačne i potpune podatke o adresi isporuke odnosno ako niste podignuli pošiljku sa adrese naznačene u Vašoj narudžbi.

9. Otkazivanje prava

Gdje ste kupili proizvode ili koristili usluge kao potrošač (odnosno za privatnu upotrebu za razliku od poslovne svrhe), imajte na umu da imate pravo otkazati ugovor zaključen s nama u roku od 14 dana od dana u kojem ste stekli fizički posjed robe.

Ako želite otkazati ugovor u skladu s ovom klauzulom, tada pogledajte naša Pravila povrata za više detalja o tome kako to učiniti.

10. Cijene i plaćanja

Sve cijene prikazane na web stranici uključuju pdv (koji se primjenjuje) u važećem iznosu i tačni su u trenutku objave na stranici i unošenja u sistem. Ipak, zadržavamo pravo na izmjenu cijena u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti (osim što bilo kakve promjene neće utjecati na narudžbe u vezi s kojim smo Vam poslali otpreme potvrde).

Ako je adresa isporuku u Velikoj Britaniji, dodatntne takse neće biti naplaćene. Međutim, ako je adresa isporuke izvan Ujedinjenog Kraljevstva to može biti predmet obveze plaćanja uvozne carine i taksa (uključujući PDV), koji se naplaćuju kada isporuka stigne u odredišni zemlju. Svaki takav dodatni trošak snosite sami. Morate znati da carinska politika i praksa se razlikuju od zemlje do zemlje. Preporučujemo da kontaktirate lokalni carinski ured radi daljnjih informacija.

Plaćanje se može izvršiti bilo kojom važnijom kreditnom ili debitnom karticom ili putem PayPal računa. Plaćanje će se teretiti sa Vašeg računa prije isporuke proizvoda ili pružanja usluga.

U rijetkim slučajevima, može se dogoditi da istaknuta cijena prilikom plaćanja nije tačna, a mi isto otkrijemo prije prihvata Vaše narudžbe u skladu sa točkom 9., u tom slučaju nismo dužni prodati proizvod prema cijeni koja je u tom trenutku vidljiva, nego prema onoj koja je važeća u trenutku narudžbe. Mi uvijek nastojimo osigurati da cijene robe prikazane na našoj web stranici su tačne, međutim ponekad se dogode pogreške. Ukoliko otkrijemo pogrešku u cijeni robe koju ste naručili, obavijest ćemo Vas o tome što prije, te Vam ponuditi opciju ponovne potvrde Vaše narudžbe po ispravnoj cijeni ili opciju otkazivanja iste. Ukoliko ste otkazali narudžbu, a već ste platili proizvod (ali on još nije otpremljen), u potpunosti ćemo Vam izvršiti povrat novca.

Potvrđujete da je kreditna, debitna kartica ili PayPal račun koji koristite prilikom kupovine Vaš. Sve kreditne /debitne kartice podliježu provjerama valjanosti i odobrenja od strane izdavatelja kartice Ukoliko kartična kuća iz bilo kojeg razloga odbije plaćanje, nećemo biti odgovorni za kašnjenje ili čak izostanak isporuke proizvoda.

Dozvoljavamo Vam korištenje kodova za popuste strogo u skladu sa općim uslovima u skladu s kojim su izdani, koja, između ostalih stvari, mogu sadržavati i uslove koji se odnose na Vašu podobnost da ih koristite kao i maksimalnu vrijednost narudžbe. Molimo Vas da se upoznate sa Uslovima korištenja prije Vaše narudžbe kako zadržavamo pravo odbiti ili poništiti sve narudžbe koje ne zadovoljavaju ove uslove, čak i u slučaju kada je Vaša kreditna ili debitna kartica terećena. Ako postoji bilo kakva nedosljednost između ovih uslova i odredbi pod kojima su izdani kodovi za popust prevladt će odredbe i uslovi na temelju kojih su izdani kodovi za popust. Kopiju općih uslova koji uređuju kodove za popust možete dobiti putem e-maila ili telefonskim pozivom predstavnicima službe za korisnike na:

 • e-mail address: feedback@thehutgroup.com
 • UK Tel: 0161 813 1487

11. Intellectual Property

Sadržaj web stranice je zaštićen autorskim pravima, zaštitnim znakom, kao i baze podataka te druga prava intelektualnog vlasništva, te primate na znanje da je sav materijal kao i sadržaj vlasništvo naše stranice ili naših ustupitelja licence.

Slobodni ste prikazivati stranicu i njezin sadržaj na ekranu računara, pohraniti takav sadržaj u elektronskoj formi na disku (ali ne bilo koji server ili drugi uređaj za pohranu spojen na mrežu) ili ispisati jedan primjerak takvog sadržaja za vlastitu upotrebu, ne u komercijalne svrhe, pod uslovom da autorska ili druga vasnička prava ostanu netaknuta. U suprotnom, nije dopušeno distribuiranje, modificiranje, kopiranje ili korištenje na bilo koji način sadržaja ove stranice nije dozvoljena u komercijalne svrhe bilo kojeg od materijala ili sadržaja na web stranici.

12. Ograničenje odgovornosti

Nabavka robe

 • (a) U skladu sa klauzulom 14(b), ako se ne pridržavaju ovih Pravila, mi ćemo biti odgovoran samo da ti za gubitke mi ćemo biti odgovoran samo da ti za gubitke da patite kao rezultat našeg nepridržavanja (bez obzira da li se jave u ugovoru, deliktu (uključujući nemara), kršenje zakonskih obaveza ili na drugi način) koji su predvidiva posljedica takvih propusta.
 • (b) Ništa navedeno u ovim Uslovima ne isključuje ili ograničava našu odgovornost za:
 • (i) smrt ili povredu uzrokovanu našim nemarom;
 • (ii) prijevare ili prijevarno predstavljanje;
 • (iii) bilo kakve povrede zakonskih odredbi ili obveza koje se odnose na zaštitu potrošača i proizvoda;
 • (iv) neispravan proizvod sukladno zakonskim odredbama; or
 • (v) svako namjerno kršenje ovih Uslova koje daje pravo na raskid ugovora, ili
 • (vi) bilo koja druga činjenica kojom smo protuzakonito isključili ili pokušali isključiti svoju odgovornost.

Korištenje web stranice

Web stranice je predviđena "kao što je" i " na raspolaganju" osnova bez zastupanja ili odobrenja i ne dajemo nikakve garancije, bilo izričite ili implicitne, u odnosu na nju kao i na njezinu upotrebu. Prihvatate da ne možemo garantirati kao niti biti odgovorni za sigurnost ili privatnost Web stranice kao i bilo koje druge informacije informacije koje ste pružili. Potrebno je prihvatiti svjesnost o riziku korištenja interneta.

Iako se trudimo da sadržaj na stranici bude tačan, valjan i visoke kvalitete, ne možemo prihvatiti odgovornost ukoliko to nije slučaj. Nećemo biti odgovorni za pogreške ili propuste ili kao i rezultate dobivene iz upotrebe takvih informacija ili za bilo kakve tehničke probleme koje možete iskusiti sa web stranicom. Ako smo informisani o bilo kojoj nepravilnosti materijala na Web-u to ćemo ispraviti u razomnom roku.

Posebno se odričemo svake odgovornosti u sljedećim slučajevima:

 • nekompatibilnosti stranice sa Vašom opremom, programima koje koristite ili telekomunikacijskim vezama;
 • tehničkih problema uključujući greške i prekidima u radu stranice;
 • nepodobnosti, nepouzdanost ili netačnosti Web stranice; i
 • propustima Web stranice da zadovolji Vaše zahtjeve.

U mjeri kojoj se to dozvoljoljava važećim zakonom, slažete se da nismo odgovorni Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve direktne i indirektne štete (od kojih su oba termina uključuju, bez ograničenja, čisti ekonomski gubitak, gubitak profita, gubitak posla, gubitak predviđenih ušteda, potraćeni izdaci, gubitak privatnosti i gubitka podataka) ili bilo koja druga indirektnu, posebnu ili kaznena šteta koja nastaje iz ili se odnosi na Vaše korištenje Web stranice.

13. Prekid

Ukoliko neke odredbe ovih Uslova budu nezakonite, nevažeće ili iz nekog razloga neprovedive, tada će se ta odredba izdvojiti od ovih Uslova te neće utjecati na valjanost i provedbu preostalih odredbi ovih Uslova.

14. Odricanje

Nikakvo odricanje od strane nas ne smije se tumačiti kao odricanje od bilo kojeg postupka ili naknadno kršenje bilo koje odredbe.

15. Cjelokupni Sporazum

Uslovi o korištenju čine cjelokupan temelj bilo kakvog sporazuma postignutog između korisnika stranice i nas.

16. Važeće pravo i jurisdikcija

Ovi Uslovi uređeni su i tumače se u skladu sa zakonima Engleske i Velsa, a svi eventualni sporovi u jurisdikciji su engleskih sudova.

18. Recenzije

Ukoliko ste nam poslali svoju recenziju proizvoda, jamčite nam pravo na neisključivo, royalty free, trajno i neopozivo korištenje, reproduciranje, modificiranje, prilagodbu, objavu, prevođenje, stvaranje radova iz postojećeg djela, distribuciju i bilo kakav prikaz takvog saržaja na bilo kojem mediju u cijelom svijetu.

Dajete Myprotein-u kao i njegovim podlicencama prava na korištenje imena koje ste nam poslali u svezi s tim sadržajem, ukoliko to želimo.

Odričete se prava da budete navedeni kao autor, kao i prava na prigovore uređenja sadržaja.

Slažete se s tim da obavite sve potrebne radnje neophodne za poboljšanje prava ustupljenih prema Myprotein-u, uključujući i izvršenje djela i dostavu dokumentacije na zahtjev Myprotein-a.

Garantujete da ste vlasnik ili da na drugi način kontolišete prava na sadržaj koje ste objavili i da je sadržaj na dan objave:

 • tačan i ne krši navedene Uslove upotrebe prema Myprotein odredbama za korištenje stranice;
 • kao i da korištenje sadržaja i materijala koje ste dali ne krši bilo koju od važećih smjernica Myprotein te da neće uzrokovati povrede bilo koje ličnosti ili entiteta (uključujući da sadržaj ili materijal nije klevetničkog sadržaja). Slažete se da ćete obeštetiti Myprotein za sva potraživanja od strane trećih osoba protiv Myprotein-a koja proistječu ili su u vezi sa kršenjem bilo koje od ovih garancija.

Dobitnici nagrada za najbolju recenziju dobiti će obavjest putem emaila.

Back to top